Sản phẩm & Dịch vụ

Odoo - Sample 1 for three columns

Lập trình phần mềm

- Thiết kế website.

- Lập trình app cho mobile.

- Thiết kế phần mềm quản lý theo yêu cầu người dùng.

Odoo - Sample 2 for three columns

Giải pháp cho Doanh Nghiệp

- Cung cấp giải pháp ERP

- Cung cấp giải pháp HRM

Odoo - Sample 3 for three columns

Tư vấn giải pháp

Hỗ trợ và đưa ra giải pháp thiết kế, sao trữ và sao lưu dữ liệu cho Doanh Nghiệp.


Tin tức 

Bảng giá


     - Lập trình phần mềm

     - Tư vấn giải pháp

         (Vui lòng liên hệ để được thông tin chính xác)

   - Giải pháp  ERP

Dùng thử  

Miễn phí

  Số người dùng: 01

   

  Chức năng: Full

   

  Kỳ hạn thanh toán:

   

  Thời hạn sử dụng: 02 tuần

   

  Lưu trữ: Đám mây

   

  Hỗ trợ triển khai: Không

   

  Sao lưu dữ liệu: Không

   

  Dung lượng lưu trữ: 05 GB

 •  

ERP - 01

1.800.000 đồng/ tháng

  Số người dùng: 10

   

  Chức năng: Full theo từng lĩnh vực

   

  Kỳ hạn thanh toán: 12 tháng

   

  Thời hạn sử dụng: Theo nhu cầu

   

  Lưu trữ: Đám mây

   

  Hỗ trợ triển khai: Không

   

  Sao lưu dữ liệu: 01 bản/ tháng

   

  Dung lượng lưu trữ: 10 GB

 • Hỗ trợ qua live chat 

ERP - 02

3.000.000 đồng/ tháng

  Số người dùng: 25

   

  Chức năng: Full theo từng lĩnh vực

   

  Kỳ hạn thanh toán: 12 tháng

   

  Thời hạn sử dụng: Theo nhu cầu

   

  Lưu trữ: Đám mây

   

  Hỗ trợ triển khai: Không

   

  Sao lưu dữ liệu: 02 bản/ tháng

   

  Dung lượng lưu trữ: 25 GB

 • Hỗ trợ qua live chat 

ERP - 03

5.000.000 đồng/ tháng

  Số người dùng: 50

   

  Chức năng: Full theo từng lĩnh vực

   

  Kỳ hạn thanh toán: 12 tháng

   

  Thời hạn sử dụng: Theo nhu cầu

   

  Lưu trữ: Đám mây

   

  Hỗ trợ triển khai: Không

   

  Sao lưu dữ liệu: 03 bản/ tháng

   

  Dung lượng lưu trữ: 50 GB

 • Hỗ trợ qua live chat 

ERP - Pro

Liên hệ

 • Số người dùng: Tùy chọn

   

  Chức năng: Full theo từng lĩnh vực

   

  Kỳ hạn thanh toán: 01 lần

   

  Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn

   

  Lưu trữ: Server người dùng

   

  Hỗ trợ triển khai: Có

   

  Sao lưu dữ liệu: 03 bản/ tháng

   

  Dung lượng lưu trữ: Tùy chọn
 • Hỗ trợ qua live chat và email

  Miễn phí thêm trường & điều chỉnh workflow
Dịch vụ tăng thêm
Dịch vụ ĐVT Đơn giá (vnđ)
Tư vấn online Giờ 500.000
Đào tạo và hướng dẫn trực tiếp:đào tạo & hướng dẫn, dưới 10 người/buổi Giờ 400.000
Đào tạo và hướng dẫn online Giờ 300.000
Tùy chỉnh hệ thống Giờ 200.000
Triển khai online Giờ 360.000

Đối tác

Biểu tượng Demo

Dự án tiêu biểu

Biểu tượng Demo